Додаток 1

до Освітньої програми

Веселокутського НВК

І ступеня ( 1 клас)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ВЕСЕЛОКУТСЬКОГО НВК

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

НАВЧАННЯ

на 2018/2019 навчальний рік

1клас

Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Навчальний план для 1 класу розроблений на основі Освітньої програми Веселокутського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» І ступінь (1 клас), затвердженої рішенням педагогічної ради від 23.08.2018р. протокол №1.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Мова навчання – українська.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про освіту".

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Навчальний план школи І ступеня (1 клас) включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні (варіативна складова не передбачена).

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу

1. Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня 2019року.

2. Поділ на семестри.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 03 вересня по 28 грудня 2018 року,

ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня 2019 року.

3. Проведення канікул.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

- осінні - з 29 по 04 листопада 2018 року;

- зимові - з 31 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року;

- весняні - з 25 по 31 березня 2019 року,

Додаткові канікули з 18 по 24 лютого 2019 року.

4. Навчальні заняття в закладі:

- починаються о 8 год. 30 хв.

- закінчуються о 16 год.00 хв.

Додаток № 1

до освітньої програми І ступеня

Веселокутського навчально-виховного

комплексу «дошкільний навчальний заклад –

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З НАВЧАННЯМ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

на 2018/2019 навчальний рік

1клас

Навчальні предмети Освітні галузі Кількість годин на тиждень у 1класі К-сть годин на рік 1класі
Українська мова та література Мовно-літературна (Рідномовна освіта) 5 175
Англійська мова Мовно-літературна (Іншомовна освіта ) 2 70
Математика Математична 3 105
Я досліджую світ Мовно-літературна 2 245
математична 1
природнича 1
технологічна 1
інформатична 1
соціальна і здоров’язбережна громадянська та історична 1
Образотворче мистецтво Мистецька 1 70
Музичне мистецтво 1
Фізична культура Фізкультурна 3 105
Усього 19+3 770
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 19 700
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 22 770
Кiлькiсть переглядiв: 86

Коментарi